Datasäkerhet och vårt pokerprogram

Datasäkerhet och vår programvara

All kommunikation mellan vårt klientprogram som körs på klientdatorer och våra servrar är krypterad. Observera att kryptering i sig strängt taget inte garanterar sekretess. En sajt där spelarnas hålkort skickas till alla är inte säker oavsett om överföringen är krypterad. Det är anledningen till att vi har ägnat mycket jobb åt att utforma vårt säkerhetssystem och vår säkerhetspolicy.

VIKTIGT OM SÄKERHET:

Hämtning av programvaran:

Det första tillfället då säkerheten är kritisk är när klientprogrammet hämtas från BetStars sajt. Vi måste se till att klientprogrammet hämtas hem utan att ändras. För att säkerställa att detta krav är uppfyllt är följande funktioner inkluderade i installationen:

 • Installationens körbara fil signeras med ett 2048 bitars RSA kodsigneringscertifikat som utfärdats till Rational Services Ltd och kan verifieras med VeriSign, en offentlig certifieringsmyndighet som kan valideras via din webbläsare.
 • Detta försäkrar att klientinstallationen kommer från programvarans utgivare, BetStars.
 • Detta skyddar klientinstallationen från modifiering mellan utgivare och installering på din utrustning.

Säkerhet under spel:

Vi har ett antal inbyggda funktioner som garanterar själva spelets säkerhet.

 • Vårt klientprogram använder certifikat som har utfärdats av vår egen certifikatutfärdare för att autentisera våra servrar
 • Vårt klientprogram använder protokollet TLS. För närvarande använder vi en 2048 bitars RSA-nyckel, som enligt RSA räcker till 2030. Eftersom vi uppdaterar privata servernycklar var tredje månad, är vi skyddade med god marginal. Vi stödjer följande chiffer: AES128-SHA (128 bitar) och DES-CBC3-SHA (168 bitar).
 • Inga privata data, såsom hålkort, skickas någonsin till andra spelare (förutom i enlighet med spelregler).
 • All input i klienten valideras från serversidan.

SAMARBETE

Samarbete är ett sätt att fuska. Två eller flera spelare signalerar vad de har på handen under pågående spel eller fuskar på något annat sätt till skada för de andra spelarna vid samma bord.

Även om det å ena sidan är lättare att skicka otillåten information mellan spelare online än på ett riktigt kasino, är risken för att bli upptäckt större eftersom alla spelares kort kan granskas när spelet är över.

Oavsett hur avancerat samarbetet är, kommer det att involvera att en hand spelas som inte skulle ha spelats på det sättet om inte två spelare hade samarbetat. Våra identifieringsmetoder går ut på att hitta ovanliga spelmönster och varna säkerhetspersonalen, som då vidtar en genomgripande manuell undersökning. Vi undersöker även alla spelares rapporter om misstänkt samarbete.

Om vi upptäcker att någon spelare har fuskat på något sätt stängs hans eller hennes konto permanent.

BLANDNING

"Alla som funderar över aritmetiska metoder att framställa slumpmässiga siffror är givetvis i ett syndens tillstånd." - John von Neumann, 1951

Vi förstår att vårt program måste ha en rättvis och oförutsägbar blandningsalgoritm. För att se till detta och undvika de stora problemen som beskrivs i [1] använder vi två oberoende källor med helt slumpmässiga data:

 • indata från användarna, bland annat ett sammandrag av musrörelser och tidtagning av händelser, som samlas in från klientprogrammet
 • Quantis [2], hårdvara för slumptalsgenerering utvecklad av det schweiziska företaget ID Quantique, som använder kvantisk slump som entropikälla

Bägge dessa källor skapar i sig själva tillräckligt mycket entropi för att garantera en rättvis och oförutsägbar blandning.

Bägge dessa källor skapar i sig själva tillräckligt mycket entropi för att garantera en rättvis och oförutsägbar blandning.

Viktigt om blandningen:

 • En kortlek med 52 kort kan blandas på 52! olika sätt. 52! är omkring 2^225 (eller, för att vara exakt, 80 658 175 170 943 878 571 660 636 856 404 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 sätt). Vi använder 249 slumpmässiga bitar från bägge entropikällorna (indata från användarna och kvantisk slump) för att få fram en jämn och oförutsägbar statistisk fördelning.
 • Dessutom tillämpar vi konservativa regler för att garantera det mått av slumpmässighet som krävs. Om indata från användarna exempelvis inte ger upphov till det mått av entropi som krävs, delar vi inte ut nästa hand förrän vi har fått det mått av entropi som krävs från Quantis slumptalsgenerator.
 • Vi använder den kryptografiska hashningsalgoritmen SHA-1 för att blanda entropin som har samlats in från bägge källorna som ett extra säkerhetsmått.
 • Vi har även en SHA-1-baserad generator av pseudoslumpmässiga tal som ger ett ännu större mått av säkerhet och skydd mot användardataangrepp.
 • För att omvandla slumpmässiga bitströmmar till slumptal inom det intervall som krävs utan systematiska fel, använder vi en enkel och tillförlitlig algoritm. Om vi exempelvis behöver ett slumptal i intervallet 0–25:
  • tar vi fem slumpmässiga bitar och konverterar dem till ett slumptal i intervallet 0–31
  • om det här talet är större än 25 kastar vi helt enkelt bort alla fem bitarna och upprepar proceduren
 • Den här metoden påverkas inte av systematiska fel som har med modulooperationen för genereringen av slumptal som inte är lika med 2n (n = 1, 2, …) att göra.
 • När vi blandar använder vi en annan enkel och tillförlitlig algoritm:
  • först drar vi ett slumpmässigt valt kort från ursprungsleken (1 av 52) och lägger in det i en ny lek. Den ursprungliga leken innehåller nu 51 kort och den nya leken ett kort.
  • sedan drar vi ytterligare ett slumpmässigt valt kort från ursprungsleken (1 av 51) och lägger det högst upp på den nya leken. Den ursprungliga leken innehåller nu 50 kort och den nya leken två.
  • vi upprepar processen tills alla kort har flyttats från ursprungsleken till den nya leken
 • Den här algoritmen lider inte av problemet "Dålig fördelning av blandningar" som beskrivs i [1]

BetStars blandning

BetStars lämnade in uttömmande information om BetStars slumptalsgenerator till en oberoende organisation. Vi bad detta tillförlitliga företag att göra en djuplodande analys av slumpmässigheten i slumptalsgeneratorns utdata, och dess implementation vid blandningen av kort på BetStars.

De gavs full insyn i källkoden och bekräftade blandningens slumpmässighet och säkerhet. Besök sidan Slumptalsgeneratorer om du vill ha mer information.

[1] "How We Learned to Cheat at Online Poker: A Study in Software Security" - 
http://www.datamation.com/entdev/article.php/616221/How-We-Learned-to-Cheat-at-Online-Poker-A-Study-in-Software-Security.htm 
[2] http://www.idquantique.com/products/quantis.htm