Pengatransaktioner och valutaomvandling

Användaren uppmärksammar och godkänner att:

  1. BetStars anstränger sig inom rimliga gränser för att insättningar och uttag behandlas inom utsatt tid. Vi ger inga garantier för hur lång tid behandlingen kräver. Vi kan ej hållas ansvariga för förseningar i bankernas nätverk, felaktigheter hos behandlare eller ageranden från andra eventuella parter inblandade i processen, som kan leda till förseningar i processen, returnering eller beslagtagna eller frysta tillgångar, och vi har heller inget ansvar vid direkta eller indirekta skador som följt vid sådan försening eller beslagtagning.

  2. Vi tar inget ansvar för direkta eller indirekta skador som följt vid försening eller förlust efter att ogiltiga, ofullständiga eller inkorrekta uppgifter tillhandahållits av Användaren då insättning eller uttag begärdes.

  3. Som en del av BetStars licensavtal och i enlighet med lagstiftningen mot penningtvätt, måste Användare vara medvetna om att de när som helst på begäran måste kunna uppvisa personuppgifter (såsom statligt utfärdad legitimation, kontoutdrag eller adressverifiering i form av räkning för en boendekostnad) för att deras insättning eller uttag ska kunna behandlas. På detta sätt kan BetStars hjälpa till att skydda Användare och förhindra att BetStars används för penningtvätt eller bedrägeri.

  4. Alla avbrutna eller ej godkända uttag återbetalas till ditt konto i samma valuta och belopp som debiterats från ditt BetStarskonto då du begärde uttaget och före ev. valutaomvandling.

  5. Alla returnerade insättningar debiteras från ditt konto i samma valuta och belopp som krediterats ditt BetStarskonto då du begärde insättningen och före ev. valutaomvandling.

  6. BetStars är inget växlingskontor. Vi ansvarar inte för någon förlust p.g.a. förändringar i växlingskurserna.

  7. BetStars växlingskurser uppdateras fortlöpande under varje dag och det är användarens ansvar att kontrollera gällande kurser på vår webbplats innan han eller hon genomför en transaktion som involverar en valutaväxling. För insättningar och uttag i de flesta valutorna, tillämpar BetStars en marginal på medelkursen hos XE (Source XE). XE Terms of Use kan ses på http://www.xe.com/legal/dfs.php.

  8. Om insättningsmetoden inte är en omedelbar metod, kommer växlingskursen som beskrivs ovan att tillämpas då insättningen bekräftas av vår betalningsbehandlare.