Vattenpolo

Spel gäller oavsett deltagande. Spel rättas baserat på prisceremonin, om sådan finns. Senare diskvalificering/överklagande kommer inte att påverka detta.

2-vägsspel

Alla spel kommer att rättas enligt det slutgiltiga resultatet, inklusive förlängning och straffar, om inte annat anges. Om en match inte slutförs, kommer spel att annulleras såvida inte spelet redan har avgjorts.

Vinnare av 1:a, 2:a, 3:e och 4:e perioden

Endast mål som görs inom resp. period kommer att räknas. Eventuell förlängning räknas inte in i resultatet av fjärde perioden, om inte annat anges.

Divisionsmästare

Om säsongen förkortas av någon anledning, kommer spel att rättas baserat på divisionsmästare enligt respektive styrande organisation.

Om du har några frågor om BetStars sportsbetting och odds, kontakta support@betstars.se.