Specialspel

Följande regler gäller för spel på politik, underhållning, tv och andra nya marknader. Alla specialspel gäller oavsett deltagande, om inte annat anges.

Politik

Val i Storbritannien

Majoritetsspel

När det gäller majoritetsspel betyder "total majoritet" att ett parti måste få minst hälften av platserna. Om det finns 650 platser i Storbritanniens allmänna val är en total majoritet minst 326 platser. Om ett parti får 325 platser eller färre, räknas detta inte som total majoritet. Om en plats skulle bli uppskjuten eller försenad kommer det att påverka spelet, och rättningen fördröjs i enlighet.

Totalt antal platser

Detta gäller endast för platser på brittiska fastlandet.  Platser i Nordirland kommer inte att räknas för detta spel. Om en plats skulle bli uppskjuten eller försenad kommer det att påverka spelet, och rättningen fördröjs i enlighet.

Nästa partiledare

Detta gäller endast permanenta utnämningar som annonseras av partiet, och inte temporära utnämningar. Om en kandidat drar sig ur av någon anledning, kommer alla spel på den kandidaten att anses förlorade.  

Platsspel på valkrets eller fyllnadsval

Rättning kommer att baseras på resultat som rapporteras av valkretsens ordförande.  Eventuella överklaganden kommer inte att påverka resultatet. Om en kandidat drar sig ur av någon anledning kommer alla spel på den kandidaten att anses förlorade.  

Valdeltagande

På individuella platser kommer rättningen att baseras på det totala antalet röster som rapporteras av valkretsens ordförande. I det allmänna valet kommer spelet att rättas baserat på den officiella valstatistiken som rapporteras från parlamentet. Om en plats skulle bli uppskjuten eller försenad kommer det att påverka spelet, och rättningen fördröjs i enlighet.

Nästa regering

Om det bildas en samlingsregering bestående av fler än två partier kommer alla spel på endast två partier att anses förlorade.

Spel kommer att rättas baserade på den första regeringen som bildas efter valet. Om bifall att bilda regering inte ges till något parti eller någon koalition, kommer spelen att annulleras.

Om Labour eller Conservative bildar en minoritetsregering kommer spelen ‘Labour Minority’ eller ‘Conservative Minority’ att utses till vinnare och alla andra spel kommer att anses förlorade.

Debattvinnare

Vinnare kommer att baseras på YouGov:s marknadsundersökning efter debatten.

Premiärminister efter nästa val

Spel kommer att rättas baserat på den första regering som får bifall av den regerande monarken efter det brittiska valet.

Borgmästarval i London

Dessa baseras på den som väljarkåren väljer som borgmästare av London. Eventuella överklaganden kommer inte att påverka resultatet. Spel kommer att rättas baserade på officiella resultat från respektive parti.  Om en kandidat avböjer kommer alla spel på den kandidaten att anses förlorade.

Amerikanska val

Vinnarspel på nästa president eller kandidat gäller oavsett deltagande.

Vinnaren är den som utnämns efter att amerikanska presidentvalet är över (inte när presidenten tillträder).  Eventuella överklaganden kommer inte att påverka resultatet. Spel kommer att rättas baserade på US Electoral College System och de resultat som rapporteras från de individuella staterna kommer att vara slutgiltiga. Om en kandidat inte ställer upp kommer alla spel på den kandidaten att anses förlorade.

Alla andra nationella val utan specifika regler

Förutspå vem som kommer att vinna valet i ett specifikt land

Spel kommer att rättas baserat på den som utnämns som vinnare i valet, inte den som tillträder som president.

Om en kandidat inte längre kan delta i valet, kommer spel på den kandidaten att anses förlorade.

Om ytterligare kandidater deltar i valet, kommer spel på ursprungliga kandidater fortfarande att gälla.

Om valsystemet i ett val förändras drastiskt, kommer spel som lades innan förändringen att annulleras.

Rättning kommer att ske när resp. valresultat har annonserats.

Spel på underhållning

Eurovision Song Contest

Spel för både semifinal och final kommer att rättas baserat på officiellt resultat under finalkvällen (resultat för semifinal kommer inte att rapporteras av organisationen förrän efter final - endast länder som har kvalificerat sig avslöjas). Regler för dött lopp tillämpas. Spel kommer att anses förlorade om ett land inte slutför tävlingen, t.ex p.g.a. diskvalificering.

Matchspel

Spel rättas baserat på vilket land som placerar sig högst officiellt i final eller semifinal. Om båda länderna misslyckas med att ta sig till final kommer deras placering i semifinal att gälla. Om bara ett land tar sig till final kommer det landet att räknas som vinnare.

Gruppspel (inklusive bästa skandinaviska land, bästa baltiska land etc.)

Spel rättas baserade på vilket land som placerar sig högst i det officiella resultatet. Om alla länder i gruppen misslyckas att ta sig till finalen, kommer spelet att annulleras.

Land som får noll poäng

Detta gäller endast för finalen

X-Factor, Strictly Come Dancing, The Voice och andra internationella talangjakter

Vinnarspel rättas oavsett deltagande.

Spel rättas enligt officiellt resultat som annonseras samma kväll. Eventuella överklaganden kommer inte att påverka rättningen.

Alla spel rättas baserat på ursprungligt deltagande i tävlingen. Avvikelser, som att en soloartist går med i en grupp, innebär att spelet anses vara förlorat.

Ytterligare tävlanden kan tillkomma i ett senare skede. Vinnaren som utses samma dag kommer att anses vara vinnaren vid rättning.

Årets idrottspersonlighet

Vinnare, vinnande sport, plats i topp 3, 1:a och 2:a

Spel kommer att rättas baserade på priserna som delas ut under ceremonin. Regler för dött lopp tillämpas.

Vinnare head-to-head kommer att rättas baserat på officiell röstningssiffra efter prisceremonin.

Priser (t.ex. Oscar, Golden Globe)

Spel kommer att rättas baserat på officiellt resultat vid prisceremonin. Eventuella diskvalificeringar eller överklaganden kommer inte att påverka rättningen. Om ett pris inte accepteras av vinnaren, kommer spelet ändå att rättas som om vinnaren accepterade det. Regler för dött lopp tillämpas. Om en ceremoni eller prisutdelning ställs in, kommer alla spel att annulleras, om inte vinnarna redan har annonserats.

Om du har några frågor om BetStars sportsbetting och odds, kontakta support@betstars.se.