Snooker - Regler

Spel på vinnare erbjuds enligt ‘inget spel vid non-runner'. Om en spelare deltar i en kvalturnering men inte lyckas kvalificera sig till huvudturneringen, rättas däremot spel på denne som förlorade.

Om en match startar men inte slutförs, kommer den spelare som går vidare till nästa runda eller tilldelas segern att anses som vinnare i spelsyfte.

För reviderat matchspel måste det första framet i nästa session spelas färdigt för att spel ska gälla.

För alla andra speltyper gäller att om det förbestämda antalet frames i en match inte slutförs, ändras, eller skiljer sig från vad som erbjuds för spel, kommer alla spel att annulleras förutom de som redan har avgjorts. Exempel: Om en match avbröts efter första framet vid ställningen 1-0 till spelare A, kommer spel på spelare A att vinna frame 1 att rättas som vinnande och spel på spelare B att rättas som förlorande. Spel kommer dock att annulleras om en spelare diskvalificeras eller avbryter matchen.

Livespel: att sänka första bollen i frame nr x - felaktiga stötar räknas inte mot rättning av spel. Omspel räknas inte, såvida ingen boll sänktes i ursprungligt frame. ‘Spelaren som sänker första bollen’ hänvisar till den spelare som sänker den första bollen korrekt. Bollar som sänks i felaktiga stötar räknas inte.

Poäng totalt i frame nr x: vid omspel räknas endast poäng i slutfört frame i spelsyfte

Turneringens högsta break: För denna speltyp räknas endast ett break per spelare. Exempel: Om spelare A får 145 och 144 i samma turnering, kommer endast 145 räknas i spelsyfte.

Om en spelare får ett frame på grund av att motståndaren inte dyker upp, kommer ‘att vinna 1:a frame’, ‘att vinna frame nr x’ och alla speltyper relaterade till sådant frame att annulleras. ‘Framespel’, ‘handikappspel’, ‘totalt antal frames’, ‘först till tre frames’ och ‘1:a 4 & 6 frames vinnare/rätt resultat’ kommer att rättas som vanligt.

‘Vinnare av nästa fyra frames’ och ‘rätt resultat, vinnare/rätt resultat i nästa session’: Om fyra frames/nästa session inte slutförs på grund av att matchresultatet redan har har avgjorts, kommer spel att annulleras om de inte redan har förlorats. Om inte alla frames slutförs på grund av tidsbrist, kommer spel rättas när matchen återupptas och spelen har avgjorts.

Utslagning: Spelare måste stöta minst en gång i turneringen för att spel ska gälla.

Rättning av spel

Resultat som tillhandahålls av officiell resultatleverantör eller tävlingens/eventets officiella webbplats kommer att användas för att rätta spel. Om detta saknas, eller då det finns betydande bevis på att deras information är felaktig, kommer vi att rätta spelet baserat på bevis från oberoende källor. Om tydliga oberoende bevis saknas, eller om det finns betydande motstridiga bevis, kommer spel att rättas baserat på vår egen statistik.

Om du har några frågor om BetStars sportsbetting och odds, kontakta support@betstars.se.