Motorsport - bl.a. Formel 1, Nascar, IndyCar, Cart och motorcykel

Formel 1

Spel rättas baserat på officiell klassificering från Federation Internationale de l'Automobile (FIA), sportens styrande organ, vid prisceremonin.

Förare som slutför 90% av varven anses ha slutfört loppet, i enlighet med officiell FIA-klassificering. Alla förare får dock en rankning och denna gäller alltid för positions- och matchspel.

En förare som försöker kvala in till huvudloppet men inte lyckas, anses ha deltagit och slutat på sista plats. Om två eller fler förare inte lyckas kvala in, kommer deras varvtid från kvalet att avgöra deras slutposition.

Ett lopp anses starta när startsignalen går för uppvärmningsvarvet. Alla förare räknas som deltagande fr.o.m. denna signal.

För spel på match/grupp, vinner den förare som slutar på högst position. Senare diskvalificering/straff efter prisceremonin kommer inte att räknas för rättning av spel. Om båda/alla förare inte lyckas slutföra loppet, kommer spel på match/grupp att rättas baserat på officiellt Formel 1-resultat vid prisceremonin. Alla spel gäller om en förare deltar i kvalet. Avdrag för 'inget spel vid non-runner' enligt regel 4 (c) kan tillkomma.

Spel på förarmästerskap och stallmästerskap i Formel 1 rättas enligt officiella FIA-resultat, direkt efter prisceremonin för säsongens sista lopp. Senare diskvalificering/straff kommer inte att räknas för rättning av spel. Titlarna för förar- och stallmästerskap ges till förare och stall som får flest poäng under en säsong. Om ett dött lopp inträffar för en mästerskapsplats, ges platsen till föraren eller stallet som har vunnit flest lopp under säsongen.

Kvalvinnare totalt

Kvalet består av tre faser, där de sex sista förarna från de två första faserna slås ut och de kvarvarande förarna tävlar i den tredje fasen om den bästa startpositionen. Kvalspel rättas baserat på det snabbaste varvet under den tredje fasen. De officiella tiderna som annonseras av FIA gäller för rättning av alla kvalspel, både vinnarspel och matchspel. Senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.

Första förare att bryta

Här spelar man på den första föraren som bryter loppet. Spelet gäller fr.o.m. startsignalen för uppvärmningsvarvet. Spel annulleras om en förare inte tar sig ut på banan. Spel rättas baserat på vilket varv en förare bryter. Om flera förare bryter loppet under samma varv, tillämpas regler för dött lopp.

Första bil att bryta

Spel gäller när formationsvarvet startar. Spel rättas baserat på vilket varv en förare bryter. Om flera bilar bryter under samma varv, tillämpas reglerna för dött lopp. Förare som inte deltar i loppet räknas inte i rättning av spel.

Att inte klassificeras

Spelet gäller fr.o.m. startsignalen för uppvärmningsvarvet. Förare som slutför 90% av varven anses ha slutfört loppet, i enlighet med officiell FIA-klassificering. Spel på förare som inte deltar i loppet annulleras.

För alla spel på A1 Grand Prix, både för huvudloppet och sprintloppet, rättas spel baserat på officiell A1 Grand Prix-klassificering vid prisceremonin för resp. lopp, och senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.

Ledare efter 1 varv

Vinnare är den förare som leder loppet när de passerar mållinjen efter ett klassificerat tävlingsvarv (formationsvarv räknas inte). Spel annulleras om ett varv inte slutförs. Spel annulleras även om ett lopp startar med säkerhetsbil.

Kommer säkerhetsbilen att användas i loppet?

Detta innebär att säkerhetsbilen kör framför den ledande bilen under ett visst lopp. Om loppet skulle starta med säkerhetsbil kommer alla spel på säkerhetsbil att rättas som Ja. Om loppet avslutas under villkoren för säkerhetsbil men säkerhetsbilen inte har hunnit framför den ledande bilen, kommer spel att rättas som Ja. För att förtydliga så räknas inte virtuella säkerhetsbilar för detta spel.

Snabbast på träningsrunda 1/2/3

Spel rättas baserat på FIA:s officiella varvtider. Minst en förare måste få en varvtid under den specificerade träningsfasen för att spel ska gälla. Spel annulleras om ingen förare får en varvtid.

Handikappspel

Varje förares handikapp räknas med i deras tid. Föraren med den bästa tävlingstiden efter handikapp utses till vinnare. Ledaren måste slutföra 40 varv för att spel ska gälla, och spel gäller även om vissa förare avbryter loppet. Förare som inte slutför loppet eller vars officiella klassificering är minst ett varv efter vinnaren, räknas som förlorare. Regler för dött lopp tillämpas.

Bäst av övriga

Spel rättas baserat på det officiella FIA-resultatet vid prisceremonin. Spel gäller oavsett om vissa förare inte kommer till start.

Att bryta första varvet

Spel på förare som inte har slutfört ett varv enligt den officiella FIA-klassificeringen räknas som vinnande. Spel på förare som inte finns vid start för formationsvarvet annulleras.

Ledare efter visst antal varv

Förare som leder loppet när de passerar mållinjen efter ett visst antal varv räknas som vinnare, och spel rättas baserat på FIA:s officiella varvtider. Spel annulleras om specificerat antal varv inte slutförs.

Förares position efter första varvet

Spel på en förares position efter det första varvet i en viss Grand Prix. Spel rättas baserat på det officiella FIA-resultatet. Spel gäller endast om angiven förare startar loppet.

Att sluta på bättre/samma/sämre position än startposition

Spel rättas baserat på förarens slutposition enligt FIA:s officiella klassificering vid prisceremonin, och förarens startposition i början av loppet. För att få en slutplacering måste föraren ha avslutat loppet enligt FIA:s regler. Spel på förare som inte avslutar loppet och därmed inte får en slutplacering enligt FIA-klassificeringen, anses förlorade. Spel annulleras om föraren inte startar loppet på sin angivna startposition, inkl. från depån.

Lag head-to-head

Vinnare baseras på antal poäng ett lag får under ett lopp.

Förarmatcher med handikapp

När handikappet har räknats in, beräknas resultat baserat på antal poäng som de två förarna har fått under ett visst lopp.

Om en förare byter lag under raceveckan, eller om en förare som inte var registrerad tidigare anmäls, kommer utbetalningen för alla spel som accepterades innan denna ändring att ändras för att reflektera ändrade omständigheter. Detta gäller för alla spel på F1. Vårt beslut i dessa fall är slutgiltigt.

För alla spel tillämpas 'inget spel på non-drivers'. Spel på förare som inte deltar i loppet annulleras, förutom i de fall då en förare inte lyckas kvalificera sig. Vi förbehåller oss rätten att tillämpa en motsvarighet till Tattersall’s Regel 4 (c) för återbetalning av insats på 'non-drivers'.

Nascar/IndyCar/Cart

I vinnarspel inkluderar fältet även förare som inte är namngivna på listan med vinnarodds. Förare som inte kvalificerar sig för loppet behandlas som non-runners. Loppet måste ske inom en vecka från schemalagd starttid för att spel ska gälla. Officiell vinnare av ett NASCAR- / INDYCAR-lopp rättas som vinnare i spelsyfte, och detta inkluderar alla lopp som avbryts i förtid.

Förare head-to-head

Alla head to head-spel rättas baserat på officiellt resultat. Om en förare inte slutför loppet, räknas den andra föraren som vinnare. Om ingen av förarna slutför loppet, räknas den förare med flest slutförda varv som vinnare. Om båda förarna bryter under samma varv, utses vinnaren baserat på officiellt resultat från styrande organ. Båda förarna måste starta loppet för att spel ska gälla. Spel annulleras om en förare ersätts.

World Rally Championship (WRC)

Spel rättas enligt officiell WRC-klassificering vid prisceremonin, och senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.

Vinnarspel rättas oavsett startande eller ej.

MotoGP/World Superbike/British Superbike/AMA Supercross

Vinnare

Vinnarspel rättas oavsett startande eller ej (ej startande rättas som förlorande spel).

Spel på lopp rättas baserat på officiell klassificering enligt officiell tävlingsanordnare, och senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.

Vinnare i huvudheat (Supercross)

Startande i kvalheat anses även delta i huvudheatet, oavsett om de kvalar in till det eller inte.

Pole position

Vinnare är den förare som officiellt startar i pole position. Senare förändringar i startpositioner räknas inte.

Matchspel i kval (head-to-head)

Båda förarna måste delta i kvalet och minst en måste slutföra ett varv under kvalet för att spel ska gälla.

Matchspel i race (head-to-head)

Båda förarna måste starta för att spel ska gälla. Om ingen av förarna slutför loppet, räknas föraren med flest slutförda varv som vinnare. Spel annulleras om förarna har slutfört samma antal varv. Senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.

Spel på grupp

Vinnaren anses vara den förare med högst placering vid prisceremonin. Om ingen förare i gruppen klassificeras, räknas vinnaren som den förare som slutför flest varv. Om två eller fler förare bryter under samma varv, klassificeras ingen förare i den gruppen och regler för dött lopp tillämpas. Förare grupperas tillsammans endast i spelsyfte. Avdrag för ej deltagande i enlighet med Tattersalls Rule 4 (c) kan tillkomma. Spel rättas baserat på resultat från officiell tävlingsanordnare vid prisceremonin.

Isle of Man TT

Alla spel på Isle of Man TT rättas baserat på officiell klassificering av Isle of Man TT vid prisceremonin för respektive lopp, och senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.

Speedway

Spel på individuellt möte

Spel på en match som avbryts annulleras, med undantag för spel som redan är avgjorda.

Vinnare av individuellt heat

Spel annulleras om inte alla de fyra angivna förarna kommer till start i ett visst heat.

Allmän regel för motorsport

Om en förare deltar i kvalet anses de ha deltagit i loppet oavsett om de startar i själva loppet eller inte.

Om du har några frågor om BetStars sportsbetting och odds, kontakta support@betstars.se.