Galopp

Ogiltigförklaring/Walkover

Alla spel kommer att annulleras om något av följande händer:

 1. Loppet eller tävlingen ställs in
 2. Loppet förklaras ogiltigt av Stewards
 3. Walkover där endast en häst återstår, oberoende av ursprungligt antal anmälda hästar. Gäller ej långtidsspel

Uppskjutna lopp och tävlingar

Om lopp eller tävling skjuts upp till senare samma dag eller flyttas till nytt underlag kommer spel fortfarande att gälla. Om lopp eller tävling skjuts upp till annan dag kommer alla insatser att betalas tillbaka. Långtidsspel har separata regler (se sektionen Långtidsspel nedan).

Godkännande av spel

Vi godkänner spel på alla lopp som omfattas av SIS, vilket inkluderar alla tävlingar i Storbritannien och Irland och vissa tävlingar i Frankrike, Tyskland, Dubai, Sydafrika och Sydamerika. Vi erbjuder även spel på utvalda stora tävlingar i Hong Kong, Japan, USA och Australien. Spel godkänns under förutsättning att de omfattas av tävlingsreglerna i respektive land.

Om det officiella resultat korrigeras i efterhand, s.k. 'weighed-in', till exempel efter ett framgångsrikt överklagande, kommer det korrigerade resultatet inte att gälla för rättning av spel.

Nummer, jockeytröjor och annan liknande information tillhandahålls endast som en guide - spel placeras och rättas på namngivna hästar. BetStars kan inte garantera att denna information är korrekt och spel som baseras på denna information sker på egen risk.

Alla val kommer att ha minst ett oddsalternativ tillgängligt vilket kommer att fastställa den slutliga utbetalningen, och oddstyperna är Early Price (EP), Board Price (BP), Starting Price (SP) och Ante-Post (AP). Om inga officiella SP ges eller om inget odds antas, fastställs utbetalningen utifrån senaste BP. Finns inget BP sker utbetalningen enligt senaste EP. I de extremt sällsynta fall då vi inte vid något tillfälle har gett ett odds, kommer utbetalningen att ske utifrån respektive total utdelning (Tote Dividend).

I alla fall, utom vid långtidsspel, där ett odds tas och det sker efterföljande strykningar, eller där ett SP-spel görs och en sen strykning inte resulterar i att nya odds ges, kan vinster regleras med avdrag i enlighet med Tattersalls Rule 4. Avdraget är kopplat till oddset vid tidpunkten för strykningen och listat i tabellen nedan:

OddsAvdrag (£)
1,11 eller lägre 0,90
1,12 till 1,18 0,85
1,20 till 1,25 0,80
1,29 till 1,30 0,75
1,33 till 1,40 0,70
1,44 till 1,53 0,65
1,57 till 1,62 0,60
1,67 till 1,80 0,55
1,83 till 1,95 0,50
2,00 till 2,20 0,45
2,25 till 2,50 0,40
2,60 till 2,75 0,35
2,80 till 3,25 0,30
3,60 till 4,00 0,25
4,20 till 5,00 0,20
5,50 till 6,50 0,15
7,00 till 10,00 0,10
11,00 till 15,00 0,05
Över 15,00 Inga avdrag

Långtidsspel

Långtidsspel gäller för framtida spel, oavsett deltagande. Insatsen på långtidsspel förloras om ditt val inte deltar eller drar sig ur vid något tillfälle. Långtidsspel på hästar som tagit sig till Final Declaration Stage men sedan väljs bort på grund av loppets förhållanden, kommer att annulleras.

Om ett lopp ställs in eller skjuts upp till ett annat datum på samma bana med samma hästar, kommer långtidsspel fortfarande att gälla, men skulle något av följande hända kommer långtidspel på singlar att annulleras:

 1. Hästen väljs bort vid Final Declaration Stage
 2. Loppet ställs in eller ogiltigförklaras
 3. Platsen för loppet ändras efter att spel har placerats
 4. Loppet ställs in men öppnas igen för nya hästar

Spel med relaterade omständigheter

Långtidsspel som omfattar multipla spel med samma val i olika event där resultatet från ett event kan påverka oddsen i ett annat event, kallas spel med relaterade omständigheter (related contingencies). Vi strävar efter att begränsa att dessa spel läggs i förväg på BetStars. Skulle ett sådant spel ändå accepteras, kommer det att rättas enligt ett specialodds som bestäms av BetStars utifrån de aktuella oddsen efter att det första eventet har blivit rättat.

Vinnare/plats (each-way)

Spel på vinnare/plats rättas enligt etablerad branschstandard:

 • Handikapplopp med 16 eller fler deltagare: en fjärdedel av oddset, första fyra platserna
 • Handikapplopp med 12-15 deltagare: en fjärdedel av oddset, första tre platserna
 • Övriga lopp med 8 eller fler deltagare: en femtedel av oddset, första tre platserna
 • Lopp med 5-7 deltagare: en fjärdedel av oddset, första två platserna
 • Lopp med färre än 5 deltagare: platspengarna flyttas till vinnarspel

Vinnare/plats rättas genom det slutliga antalet deltagare som faktiskt tävlade och inte det antal som fanns vid tidpunkten när spelet placerades. Detta är relevant när ett lopp består av fyra deltagare eller färre, då platsspelet omvandlas till ett spel endast på vinnare.

Dubbelresultat

Alla spel på galopp i Storbritannien och Irland innefattas av våra dubbelresultat. Detta innebär att vi betalar för den officiella vinnaren samma dag enligt det slutgiltiga resultatet efter invägningen, och vi betalar för den häst som kommer först i mål oavsett eventuella korrigeringar i efterhand. Spel på lopp utanför Storbritannien eller Irland kommer endast att rättas utifrån det officiella resultatet. Först i mål gäller ej i följande fall:

 1. Hästen tog fel bana
 2. Hästen bar på fel vikt
 3. Jockeyn missade invägningen
 4. Långtidsspelen är inte täckta
 5. Forecast/Tricast är inte täckta
 6. Ett annullerat lopp
 7. Alla Tote / Pari-Mutuel (Totalisator) / Pool-spel
 8. En vinnare som blivit felaktigt utnämnd av domare eller kommentator

"Spel utan"

Vi erbjuder spel utan en namngiven häst, vanligtvis favoriten. I dessa fall ignoreras den namngivna deltagaren vid rättningen. Regler för dött lopp tillämpas och vinnare/plats-spel kommer att baseras på antalet startande deltagare men exkludera den namngivna deltagaren. I de fall då det finns strukna hästar kommer Rule 4 att tillämpas på oddset för "spel utan".

Matchspel (head-to-head)

Vi kommer att erbjuda matchspel där odds ges på slutplaceringen för två deltagare och då gäller följande regler:

 1. Regler för dött lopp tillämpas
 2. Spel gäller endast om en av de två deltagarna avslutar loppet.
 3. Om ingen av deltagarna avslutar loppet, annulleras spelet.
 4. Båda deltagarna måste officiellt vara deltagare i loppet för att spelet ska gälla.
 5. Dubbelresultat gäller ej, vinnare är vinnaren efter invägningen

Spel på plats

Platsspel accepteras inte om det inte har annonserats specifikt, eller om de är Tote-spel. Alla platsspel som har mottagits av misstag, annulleras oavsett resultat. Om insatsen på platsspelet är större än på vinnarspelet vid spel på vinnare/plats, kommer den överstigande delen av platsspelet att annulleras. Antalet placeringar som betalas ut kommer att vara i enlighet med våra standardregler för spel på vinnare/plats.

Om du har några frågor om BetStars sportsbetting och odds, kontakta support@betstars.se.