Golf

Turneringsspel rättas baserat på det officiella resultatet som meddelas av eventets styrande inför prisceremoni, oavsett senare ändring av detta resultat. När en tävling påverkas av dåligt väder, betalas turneringsspel ut enligt det officiella resultatet. Det minsta antalet hål som krävs för att utse en officiell vinnare kan variera mellan 36 och 54 hål beroende på touren, men resultatet måste vara officiellt. Vid felaktiga utbetalningar på grund av fel på den officiella webbplatsen, korrigerar BetStars utbetalningen om felet upptäcks inom 24 timmar från spelets ursprungliga rättning.

Alla spel på en deltagare som inte startar annulleras. Långtidsspel på en spelare som deltar i en kvalturnering men inte lyckas att kvalificera sig för huvudturneringen, räknas som förlorade. Spel på deltagare som startar en tävling men som avbryter eller diskvalificeras före tävlingens slut, anses förlorade.

Om en turnering förkortas och BetStars ändå betalar ut spel på den turneringen, kommer alla spel som läggs efter den sista rundan att annulleras. Om inget odds erbjuds på oavgjort, gäller dessutom reglerna för dött lopp.

Spel på 'Att kvalificera sig' rättas baserat på antalet spelare som kvalar in till turneringen, oavsett om de deltar i turneringen eller inte. Spel rättas direkt efter kvalrundan och senare ändring av detta resultat kommer inte att räknas för rättning av spel.

Om en turnering/runda spelas om från början, kommer alla spel som placerades efter det officiella avbrottet att annulleras, förutom de spel som redan har avgjorts. Spel på 2-boll eller 3-boll annulleras endast om de placeras efter utslagstiden för relevant grupp.

 Spel på ‘Vinstmarginal’ rättas baserat på det officiella turneringsresultatet och inkluderar inte ev. playoff.

Spel på 2-boll eller 3-boll gäller oavsett om spelare spelar i samma grupp eller par.

Matchspel på turneringar

Om en spelare bryter utan att slå ett slag, annulleras alla spel på denna marknad. Samtliga spel på denna marknad annulleras dessutom om ingen spelare slutför den första rundan.

Om ingen av de namngivna spelarna lyckas slutföra en viss runda (bortsett från den första) av någon anledning, anses vinnaren vara den spelare som hade lägst score efter föregående runda. Spel på en spelare som diskvalificeras eller avbryter en runda anses förlorade om minst en annan spelare slutför den rundan. I fall där två spelare delar förstaplatsen efter 72 hål, utses vinnaren efter att extrahålen spelats färdigt.

 

Om en spelare missar cutten räknas den andra spelaren som segrare. Om båda spelarna missar cutten avgör lägsta score efter att cutten är gjord. Om en spelare diskvalificeras eller drar sig ur efter start, räknas motståndaren som vinnare oavsett om 36 hål har spelats eller inte. Om en spelare blir diskvalificerad i tredje eller fjärde rundan, när den andra spelaren redan har missat cutten, räknas den diskvalificerade spelaren som vinnare.

Allt ovan gäller även för match bet på 72 hål, med följande undantag: Om det är oavgjort efter 72 hål blir resultatet oavgjort om det finns odds för oavgjort, annars annulleras alla spel.

Om en turnerings längd kortas av på grund av dåligt väder, gäller alla spel förutsatt att man utser en vinnare och att man har spelat minst 36 hål. Vinnare blir den spelare som hade ledningen efter den sista färdigspelade rundan.

Spel på rundor

Om en spelare bryter och inte slår ett enda slag i den rundan, annulleras alla spel på den marknaden. Om en spelare inte slutför en runda av någon annan anledning än att bryta eller diskvalificeras, kommer dessutom alla spel att annulleras, med undantag för spel som redan har avgjorts.

Spel på en spelare som bryter eller diskvalificeras och har slagit minst ett slag i den rundan, anses förlorade förutsatt att minst en annan spelare slutför den rundan. Alla spel annulleras om ingen spelare slutför rundan.

Slagspel - Hål-för-hål

Alla spel på ett hål som inte slutförs annulleras, bortsett från spel som redan har avgjorts. Spel rättas när hålet har spelats färdigt, och senare straff eller diskvalificering kommer inte att räknas.

Matchspel - Hål-för-hål

Alla spel gäller när alla nominerade spelare har slagit ut från första tee. Om ingen av spelarna spelar färdigt hålet, annulleras alla spel såvida inte en vinnare har utsetts, en spelare har dragit sig ur eller blivit diskvalificerad, eller hålet har erkänts förlorat. Rättning sker när spelarna lämnat green.

Spel på topp 5 / topp 10 / topp 20

Regler för dött lopp tillämpas.

Ledare efter första rundan

Rättningen baseras på scoren vid slutet av den specificerade rundan. Regler för dött lopp tillämpas.

Spel på grupp

Vinnare blir spelaren med högst placering efter att tävlingen är avslutad. En spelare som missar cutten anses vara förlorande. Om alla spelarna missar cutten, avgör lägsta score efter att cutten är gjord. Avdrag för 'inget spel vid non-runner' i enlighet med regel 4 (Avdrag) kan tillkomma. Regler för dött lopp tillämpas, förutom när en vinnare utses efter extrahål. Vid dåligt väder måste minst 36 hål spelas, och en vinnare av turneringen måste utses för att spel ska gälla. Vinnare blir den spelare som hade ledningen efter den sista färdigspelade rundan.

Om du har några frågor om BetStars sportsbetting och odds, kontakta support@betstars.se.