Boxning

Spel rättas enligt officiella resultat från domarna i matchen, med undantag för Technical Draw (TD) eller No Contest (NC). Om TD eller NC förklaras efter skada under de första fyra ronderna, kommer alla spel att annulleras förutom där resultat redan har fastställts.

I händelse av felaktigt resultat som annonseras av misstag, rättas spel enligt korrigerat resultat.

Matchspel där inget oavgjort resultat erbjuds kommer att annulleras om matchen slutar oavgjort.

Om matchen skjuts upp kommer spel att annulleras såvida inte matchen flyttas inom 48 timmar till att genomföras inom 30 dagar från ursprungligt datum.

Senare annonsering angående ändrat resultat, utredning efter matchen eller ändring av officiellt resultat i efterhand kommer inte att påverka rättning av spel på eventet.

Om tävlingen ändras (t.ex. ändring från titelmatch till icke-titelmatch) så gäller spel.

I matcher där schemalagt antal ronder ändras, gäller alla spel utom där resultatet blir förbestämt. Om en match t.ex. ändras från 12 ronder till 10 ronder, annulleras spel på rond 11 och 12.

Totala ronder

Vid rättning av spel på totala ronder där halv rond anges, gäller 1 minut och 30 sekunder av resp. rond för över/under. Om antal ronder i en match ändras efter att detta spel har fastslagits, annulleras alla spel.

Rondspel

Om en tävlande ger upp i perioden mellan ronder, anses matchen ha avslutats i senaste ronden för rättning av rondspel.

Om schemalagt antal ronder ändras innan match, annulleras alla rondspel.

Mixed Martial Arts & UFC

Spel rättas enligt officiella resultat från domarna i matchen. Senare annonsering angående ändrat resultat, utredning efter matchen eller ändring av officiellt resultat i efterhand kommer inte att påverka rättning av spel på eventet.

I händelse av felaktigt resultat som annonseras av misstag, rättas spel enligt korrigerat resultat.

Om matchen skjuts upp kommer spel att annulleras såvida inte matchen flyttas inom 48 timmar till att genomföras inom 30 dagar från ursprungligt datum.

Vinnare i matchen

Odds erbjuds för varje tävlande att vinna matchen och vid oavgjort annulleras alla spel och insatser återbetalas. Detta inkluderar matcher som slutar i en 'majority draw'.

Totala ronder

Vid rättning av spel på totala ronder där halv rond anges, gäller 2 minut och 30 sekunder av resp. rond för över/under. Om antal ronder i en match ändras efter att detta spel har fastslagits, annulleras alla spel.

Rondspel

Om en tävlande ger upp i perioden mellan ronder, anses matchen ha avslutats i senaste ronden för rättning av rondspel.

Om schemalagt antal ronder ändras innan match, annulleras alla rondspel.

Om du har några frågor om BetStars sportsbetting och odds, kontakta support@betstars.se.