Bowls

Vinnare

Vinnarspel gäller oavsett om deltagare startar eller inte (ingen återbetalning för icke startande).

Matchspel

Matchspel annulleras om en match startar men inte avslutas. I detta fall kommer alla andra spel annulleras, om inte resultatet redan har blivit entydigt fastställt.

Att vinna End nr x

Alla spel annulleras om en end slutar oavgjort.

Inställda eller uppskjutna matcher

Om en match inte spelas av någon anledning (t.ex. på grund av skada) kommer alla spel innan matchstart att annulleras och återbetalas. Om en match påbörjas men inte avslutas kommer den spelare som går vidare till nästa runda att räknas som vinnare.

Rättning av spel

Statistik som tillhandahålls av den officiella resultatsidan eller tävlingens/eventets officiella webbsida kommer att användas för att rätta spel. Om statistik från officiell resultatleverantör eller officiell webbplats saknas, eller då det finns betydande bevis på att deras statistik är felaktig, kommer vi att rätta spelet baserat på bevis från andra källor.

Om tydliga oberoende bevis saknas, eller om det finns betydande motstridiga bevis, kommer spel att rättas baserat på vår egen statistik.

Om du har några frågor om BetStars sportsbetting och odds, kontakta support@betstars.se.